Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh
ГПК Чилтепе 97 PDF Печат Е-поща

chiltepe

ГПК „Чил тепе-97”


Кооперация „Чил тепе” е възстановена през 1997 година. В селото от 1943  до 1946г. Са същестували две кооперации ГПК „Чил тепе” и ГТПК „Пролет”. През 1946г по решение на управляващите органи тугава двете кооперации се сливат и остава една, която приема името „Чил тепе”. Тя съществува до 1949 година, когато се извършва национализацията на гори и частна собственост. По време на социализма кооперация „Чил тепе” е съществувала като потребителна занимаваща се с доставката на хранителни и промишлени стоки и такива от първа необходимост.

През 1997 година по инициатива на Тодор П.Стоянов с помощта на Васил П.Велков се започва събирането на архивни документи и организирането на наследниците на бившите кооператори и, а така също и на все още живите за възстановяване на горската кооперация като юридически субект, а паралелно с това и възстановяването на собствеността на горите и земите в горски фонд в землището на с. Манастир. ГПК „Чил тепе-97” стопанисва горите, които са нейна собственост възстановени съгласно скици и решения на ОСЗГ-гр. Лъки. Седалището на кооперацията се намира в с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив, пл. Централен №1, ет. 2. Горите собственост на ГПК „Чил тепе” се намират в централната част на Родопите. Те образуват компактни масиви, граничещи с  държавни и частни гори. Релефа е типично планински, ГОрите са разположени предимно на стръмни терени. 62% ,  преобладаващи сенчести изложения – 67%, средна надморска височина 1500 метра. Горите на кооперацията се намират в европейско-континенталната климатична подобласт, районирани са в Тракийска област, подобласт – Западни Родопи. Основните видове, които дават облика на естествената растителност са бук, смърч и бял бор. Образувани са чисти и смесени насъждения с добра продуктивност. Дървопроизводителната площ на кооперацията възлиза на 22 300 дка., а общата площ на горите, голите горски площи на ГПК „ Чил тепе” са 24 030дка., което я прави най- голямата частна горовладелска кооперация в страната. На територията на кооперацията съществуват свръхзапас на дървесина равняващ се на над 659 000 м3 на основните насъждения. Средната възраст на гората е 100 години. Общият среден прираст е 10 000 м3. Средният запас на дървесина е равен на 320 м3/ха. Горите в кооперацията са обособени в 5 категории:

  •  Водоохранни;
  •  Противоерозийни;
  •  Курортни;
  •  Ловностопански;
  •  Семенни бази.

На територията на кооперацията в частните земи и гори упражнява ловно-стопанската си дейност и ДДС „Кормисож”, което е най-голямото и атрактивно ловно стопанство в страната. Важно е да се знае, че на земилището на с. Манастир съществува и втора горска кооперация – ГК „Ени хан”. Членовете на същата са собственици на гори и земи от с. Манастир и по-малко от давидковските села. Тя също е възстановена от Тодор Стоянов, като неразделна част от „Чил тепе”, но по-късно изкуствено е отделена като самостоятелен юридически субект.

 

Телефони за контакти :


Председател:

моб. 0887 84 93 89

моб.0884-36-76-69

 

Администрация

цех за дървообработка

тел.03052/20-02

факс:03052/20-20 

Карта

MP3 Player

GPK